top of page
כ2.jpg

לצלול ולכוון ממעמקים 

כי צלותא שהיא השכינה כמ"ש ואני תפלה  

 

שני חיבורים על חסידות וקבלה:

פְּנִים וחוץ, מִגְדָּר ומיסטיקה בתפילה - בין הזהר, האר"י והבעש"ט: על מקומו של האדם בתפילה

מחשבות זרות, חטאים ונבואה אצל הבעש"ט

וממשיכי דרכו

שני חיבורים על חסידות וקבלה: החיבור הראשון עוסק במקומו ותפקידו של המתפלל ביחס למלכות בשלושה מופעים עיקריים: הזהר, כוונות האר"י לתפילה, והבעש"ט.
החיבור השני עוסק בעקרונות המרכזיים להתמודדות עם מחשבות זרות בראשית החסידות, והקשר של עקרונות אלו לנבואה, וליחסו של הבעש"ט לחטאים.
בשני נושאי ליבה אלו העמיד הבעש"ט 'דרך חדשה ישנה'. כלומר דרך חדשה הנסמכת על רבדים וגוונים של רעיונות ומקורות, המהווים חלק ממורשת אדירה שקדמה לו. בהתאם לכך, ננסה בספר זה לעמוד על השורשים והמקורות של דרך זאת, ולהבליט את הדומה והשונה, החדש והישן בדרכו של הבעש"ט.

סוד עולם-שנה-נפש האדם

תפיסה אחדותית ומצבים מיסטיים
של הכלה והכללות
אצל ר' יעקב יוסף מפולנאה

כריכה חזית.jpg

ספר העוסק במשמעות המושגים עולם, שנה ונפש בכתביו של רי"י, ברעיון אחדות העולמות, במרכזיותו של האדם המכיל בתוכו את העולמות כולם, ובמשמעויות המרתקות העולות מתוך רעיונות אלו.

5.jpg

על הספר

הספר עוסק במספר נושאים בקבלה ובראשית החסידות, ובפרט במקומו של האדם בתפילה, וההתמודדות שלו עם מחשבות זרות במהלכה.  לכל אחד מאלו מוקדש חיבור נפרד. החיבור הראשון מתמקד ביחס שבין המתפלל והמלכות (השכינה) במהלך התפילה, ובפרט בתפילת היחיד בעמידה, ובוחן האם המתפלל פועל את פעולתו 'מבחוץ', או כלול הוא בָּה, ופועל מתוכה. מתוך כך, יתבררו ההבדלים העקרוניים בעניין זה בשלושה מופעים: הזוהר, האר"י והבעש"ט, ויעלו כמה אבחנות מפתיעות ואף רדיקליות, הנוגעות למעמדו וזהותו של המתפלל.

החיבור השני מוקדש לבחינת דרכי ההתמודדות עם מחשבות זרות בראשית החסידות. מתוך בחינת דרכי ההתמודדות יעלו כמה עקרונות יסוד, שאינם בהכרח זהים למקובל במחקר. מתוך כך, נבחנים בקצרה שני נושאים נוספים: האפשרות לנבואה והיחס לחטאים.

זהו איננו מחקר אקדמי במובן המקובל של המושג. הספר נכתב מתוך רצון לדון בנושאים המרתקים שלפנינו 'מבפנים', ומתוך כך להימנע מלְהַקְהוֹת את חווית הלימוד העולה מהעיון במקורות השונים והדיון בנושאים הקשורים אליהם. יחד עם זאת, בשני החיבורים הכלולים בספר, הגישה בִּכְלָלָה הינה גישה מחקרית. בהערות שוליים רבות מובאים מראי מקום, ציטוטים ואף התייחסות לעמדות שונות במחקר. הגישה בספר אל הנושאים הנידונים, המקורות השונים והאישים המדוברים - היא גישה שמגיעה ממקום של כבוד, ובעיקר אהבה גדולה וחיבור פנימי עמוק. עם זאת, זהו ודאי אינו ספר תורני במובן המקובל של המושג.

 

149 עמודים. מהדורה ראשונה: ינואר 2023.

תמונה 3.jpg

על הספר

הספר פותח בתיאור מערכת המושגים עולם-שנה-נפש בכתביו של ר' יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה (רי"י), תלמידו החשוב של הבעש"ט. מושגים אלו אינם עומדים בפני עצמם, אלא הם חלק מתפיסה רעיונית העולה מתוך כתביו - תפיסה בעלת משמעויות מיסטיות, חברתיות ומוסריות מרתקות ואף מפתיעות. במרכז תפיסה זאת עומד עיקרון אחדות אדם ועולם, הכלה והכללות.

 

הספר עוסק בעיקר במשמעות המושגים עולם, שנה ונפש בכתביו של רי"י, ברעיון אחדות העולמות, במרכזיותו של האדם המכיל בתוכו את העולמות כולם, ובמשמעויות המרתקות העולות מתוך רעיונות אלו. ייתכן כי רעיונות אלו, יראו במבט ראשון מעט שונים ואולי אף מוזרים, בוודאי למי שאינו רגיל בצורת החשיבה של הבעש"ט, תלמידיו וממשיכי דרכו. הם אף חורגים במעט מאוסף המושגים והרעיונות שאנו מורגלים לחשוב עליהם ובאמצעותם - בהתייחס לראשית החסידות. מתוך קריאה בכתביו של רי"י עלתה בי התחושה, כי יש לגשת לכתביו במחשבה נקייה, ככל שניתן, ממערכת של מושגים ורעיונות שהורגלנו בהם. בהתאם לכך, אופן הדיון בספר זה, בפרט בפרקים הראשונים, פחות כוללני ויותר צמוד לטקסטים מתוך כתביו של רי"י. באמצעות ניתוח חלק מדרשותיו, ובאמצעות מערכת המושגים עולם-שנה-נפש, ננסה לבנות את מסכת הרעיונות והעקרונות, כפי שאלו משתקפים מתוך כתביו.

 

היה לי חשוב לכתוב באופן שאינו רק מנתח את הטקסטים מבחוץ, אלא מתוכם ובאמצעותם מנסח את מסכת הרעיונות, כך שחווית הקריאה והלימוד לא אובדת, אלא משתלבת ומזינה את התהליך הדיסקורסיבי של ניתוח הטקסטים.

121 עמודים. מהדורה ראשונה: ינואר 2022.

About

על המחבר

שמי ירון שגב.

בשנים האחרונות חלק ניכר מזמני מוקדש ללימוד ומחקר בתחום הקבלה והחסידות. סיימתי בהצטיינות יתרה תואר שני במדעי היהדות בחוג למחשבת ישראל במכון שכטר. קודם לכן, למדתי מדעי היהדות באונ' הפתוחה, וקבלה וחסידות בפורומים שונים. אני מורה דרך מוסמך, וקודם לכך מהנדס אלקטרוניקה ומחשבים (תואר משולב מאונ' ת"א). מתגורר בפרדס חנה, נשוי ואב לשלושה ילדים.

 

היחס שלי לנושאים, למקורות ולאישים - הוא יחס של כבוד, יראה ובעיקר אהבה גדולה וחיבור פנימי עמוק. ועם זאת, גישתי בִּכְלָלָה הינה גישה מחקרית. בהערות שוליים רבות בספרים שכתבתי מובאים מראי מקום, ציטוטים ואף התייחסות לעמדות שונות במחקר.

20200508_163945 (1).jpg
כ2.jpg

תוכן ענינים

הקדמה

חיבור ראשון: פְּנִים וחוץ, מִגְדָּר ומיסטיקה בתפילה - בין הזהר, האר"י והבעש"ט: על מקומו של האדם בתפילה

הקדמה  

פרק ראשון - מֵעין מבוא: יחסי המתפלל והשכינה בזהר  

פרק שני: האר"י - מקומו של המתפלל בכוונות התפילה  

פרק שלישי: הבעש"ט- התכללותו של המתפלל בפתח תפילת העמידה  

ביבליוגרפיה  

חיבור שני: מחשבות זרות, חטאים ונבואה אצל הבעש"ט

וממשיכי דרכו

פרק ראשון: מחשבות זרות

פרק שני: תפיסת החטא הגוֹנֵז בפנימיותו גרעין של טוב

פרק שלישי: האפשרות לנבואה אצל הבעש"ט

ביבליוגרפיה

כריכה חזית.jpg

תוכן ענינים

הקדמה

פרק ראשון: עולם - שנה - נפש

תיאורם בספרות המחקר של המושגים עולם, שנה ונפש בכתביו של רי"י

עולם - שנה - נפש בספר יצירה

משמעותם של המושגים עולם, שנה ונפש אצל רי"י

קומה שלמה - בעולם, בשנה ובנפש

גלוי ונסתר במצוות

היחס שבין עולם, שנה ונפש

תיקון עולם וחברה באמצעות תיקון עצמי

פרק שני: סוד עולם-שנה-נפש האד"ם

הו"א האד"ם - בסוד עולם שנה נפש האד"ם

אחדות מכיל ומוכל, הכלה והכללות

מקדש אדם - השכינה באדם

ממקדש אדם למקדש באדם

השראת השכינה אצל המלבי"ם - השוואה עם רי"י

הקשר אל רעיון רציפות ההשתלשלות בקבלת האר"י והרמ"ק - דיון

פרק שלישי: דרכו המיסטית של רי"י

דבקות באמצעות מחשבה, דיבור ומעשה

דבקות בשכינה כשער לדבקות גבוהה יותר

ברית הלשון וברית המעור, זיווג עליון ותחתון

השוואה עם תפיסות שונות במחקר של הדבקות בראשית החסידות

על החוויה המיסטית-דתית של רי"י

בירור ניצוצות והעלאתם ועבודה בגשמיות

ביבליוגרפיה

My Books
ספרים למכירה
Contact
bottom of page