top of page

שני חיבורים על חסידות וקבלה: החיבור הראשון עוסק במקומו ותפקידו של המתפלל ביחס למלכות בשלושה מופעים עיקריים: הזהר, כוונות האר"י לתפילה, והבעש"ט. החיבור השני עוסק בעקרונות המרכזיים להתמודדות עם מחשבות זרות בראשית החסידות, והקשר של עקרונות אלו לנבואה, וליחסו של הבעש"ט לחטאים. 

149 עמודים. כריכה רכה

לצלול ולכוון ממעמקים

69.00 ₪ Regular Price
49.00 ₪Sale Price
  • עלות משלוח בדואר רשום: 20 ש"ח

bottom of page